Login 
 
     

Anda boleh menyemak cukai taksiran anda disini .
Sila masukkan nombor akaun taksiran anda dan no kp seperti tercetak didalam bil.

* No KP (tanpa '-') :
* No. Akaun :        Dan
     
* No KP dan No.Akaun hendaklah sama seperti yang tertera di dalam bil


     
         
  Sistem Semakan Cukai Taksiran, Majlis Perbandaran Selayang
Hakcipta Terpelihara, MPS 2012
 

Jumlah Pengunjung Yang Membuat Semakan Pada Bulan Ini Adalah Seramai :363